Výzkumné centrum CEITEC Brno 220675

Datum realizace
1.11.2012 - 31.3.2014
Objednatel
OHL ŽS, a.s.