Výstavba Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci

Datum realizace
8.1.2014
Objednatel
Zlínstav s.r.o.