Přístavba polyfunkčního objektu UK Jinonice

Datum realizace
2020
Objednatel