Bytový dům Řípská

Datum realizace
listopad 2014 - červenec 2015
Objednatel
Moravostav Brno a.s.